Czym jest badanie USG Dopplerowskie?

Czym jest badanie USG Dopplerowskie? Badanie USG Dopplerowskie (USG Doppler) to badanie diagnostyczne przeprowadzane przy pomocy aparatu ultrasonograficznego przy wykorzystaniu tzw. efektu Dopplera. Ultrasonografia to metoda badania obrazowego, dzięki której możemy zobaczyć i ocenić wielkość oraz kształt narządów wewnętrznych. USG jest jednym z najbardziej podstawowych i najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych....

Czym jest echokardiografia?

Czym jest echokardiografia? Echokardiografia – badanie potocznie nazywane echem serca – to nieinwazyjna metoda badania mięśnia sercowego wykorzystująca zjawisko echa ultradźwięków. Echokardiografia pozwala: ocenić budowę i działanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca, zdiagnozować ewentualne wady serca. Na czym polega badanie echokardiograficzne? Kiedy warto takie badanie wykonać?...