Czym jest echokardiografia?

Czym jest echokardiografia?

Echokardiografia – badanie potocznie nazywane echem serca – to nieinwazyjna metoda badania mięśnia sercowego wykorzystująca zjawisko echa ultradźwięków. Echokardiografia pozwala:

  • ocenić budowę i działanie zastawek serca,
  • dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca,
  • zdiagnozować ewentualne wady serca.

Na czym polega badanie echokardiograficzne? Kiedy warto takie badanie wykonać? Czy echo serca można wykonać prywatnie?

Echo serca – proste badanie o wysokiej wartości diagnostycznej

Echokardiografia to obok EKG najważniejsze badanie diagnostyczne w pracy kardiologa oraz kardiochirurga. Jako, że jest to badanie nieinwazyjne można je powtarzać z taką częstotliwością, jak to jest konieczne bez szkody dla pacjenta.

Wykorzystując zjawisko echa ultradźwięków badanie echokardiograficzne pozwala na ocenę struktur anatomicznych serca, kurczliwości mięśnia sercowego, budowy i pracy zastawek wewnątrz sercowych, a także przepływu krwi w obrębie przedsionków, komór serca i dużych naczyń krwionośnych. Badanie ułatwia diagnostykę w zakresie przebytego zawału, obecności skrzepliny, nowotworu serca oraz płynu w osierdziu.

Kiedy warto poddać się badaniu echokardiograficznemu?

Echo serca to jedno z tych badań, których pacjenci nie wykonują rutynowo, chyba że z wcześniejszego przepisu lekarza. Standardowo na badanie kieruje lekarz w celu oceny stanu mięśnia sercowego, jak również w celach diagnostycznych. Badaniu można się poddać bezpłatnie z Narodowego Funduszu Zdrowia lub odpłatnie korzystając z pomocy prywatnych poradni. Jakie są wskazania do wykonania badania?

Pierwsza grupa wskazań do badania echokardiograficznego to poważne choroby serca, do których zaliczamy: chorobę niedokrwienną serca, zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, chorobę zakrzepowo-zatorową.

Kolejną grupą wskazań do przeprowadzenia badania są obserwowane objawy w postaci szmerów serca, zaburzeń rytmu serca oraz bólów w klatce piersiowej niewyjaśnionego pochodzenia.

Jak się przygotować do badania?

Badanie echokardiograficzne nie wymaga specjalnego przygotowania poza wcześniejszym przejściem wstępnych badań kardiologicznych. Wyniki badań należy przekazać lekarzowi wykonującemu echo serca. Jeśli zostaliśmy skierowani na padanie przezprzełykowe na badanie musimy się zgłosić na czczo. Badanie przezprzełykowe wykonuje się u pacjentów, w przypadku których obraz przez klatkowy jest niewystarczająco czytelny i jednoznaczny. Wskazaniem do badania przezprzełykowego są również:

  • podejrzenie rozwarstwienia aorty,
  • podejrzenie występowania skrzepliny w jamach serca,
  • zapalenie wsierdzia,
  • nieprawidłowa praca jednej z zastawek.