Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska – Freund, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!