General Imaging and ABUS Segment manager in GE Healthcare Ultrasound

Mertika Konstantina

Biomedical Engineering from National University of Athens with specialization on Medical Image Processing and S/W development. 15 years of clinical and educational experience in ultrasound in GE Healthcare on roles of regional application specialist, global clinical product management and R&D and segment management.

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!