Prof. dr hab. n. med.

Mariola Ropacka-Lesiak

jest członkiem zarządu Sekcji Ultrasonografii oraz Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych oraz ponad 60 rozdziałów w publikacjach książkowych. W 2006 otrzymała nagrodę Rektora AM w Poznaniu za osiągnięcia naukowe. Jest pasjonatką diagnostyki ultrasonograficznej oraz terapii wewnątrzmacicznej. Główne zainteresowania obejmują problematykę związaną z echokardiografią płodową, diagnostyką zaburzeń hemodynamicznych w ciąży wielopłodowej, monitorowaniem stanu płodów w ciąży powikłanej IUGR oraz oceną nieprawidłowej implantacji łożyska.

Skorzystaj z programu Feniks 6.1 i funduszy europejskich, zainwestuj w aparaty USG firmy GE HealthCare!

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków z programu Feniks 6.1, oferujemy aparaty USG firmy GE HealthCare idealne dla POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

  • Versana Balance
  • Versana Premier
  • LOGIQ P9
  • Vivid T9

Więcej informacji? Skontaktuj się z naszym Biurem Handlowym.