Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Marek Preis

specjalista położnictwa i ginekologii oraz specjalista perinatologii. Od 2001 roku posługuje się tytułem doktora habilitowanego, a od 2012 roku jest profesorem. Zatrudniony na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym posiada doświadczenie w kierowaniu Katedrą Perinatologii, Kliniką Położnictwa oraz Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych. Potwierdzeniem posiadanych przez niego kwalifikacji są certyfikaty wydane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne oraz sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Od 2006 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!