Dr hab. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. nadzw. GUMed
Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski
Prof. dr hab. n. med.Joanna Halina Szymkiewicz-Dangel
Dr hab. med. Marzena Dębska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marek Preis
Arkadiusz Godlewski Specjalista Aplikacyjny GE

03.10.2019

20.00 Kolacja

04.10.2019

10.00 Mechanizmy i częstość powstawania ciąż wielopłodowych Prof. W. Malinowski

10.30 Strona techniczna badania ultrasonograficznego Specjalista aplikacyjny A. Godlewski

11.00 Specyfika diagnostyki prenatalnej w kierunku aberracji chromosomowych w ciąży bliźniaczej – Prof. M. Dębska

11.30 Przerwa na kawę

12.00 Poród w ciąży bliźniaczej – kiedy i jak? Prof. M. Świątkowska-Freund

12.30 Obumarcie jednego płodu w ciąży bliźniaczej Prof. M. Świątkowska-Freund

13.00 Kontrole ultrasonograficzne w ciąży jednokosmówkowej – wykluczenie TTTS i sIUGR Prof. M. Świątkowska-Freund

13.30 Obiad

15.00 – 19.00 Warsztaty – zajęcia praktyczne w Płucku z zastosowaniem ultrasonografów, ustalane indywidualnie

20.00 Kolacja

05.10.2019

10.00 Ocena serca w ciąży jednokosmówkowej Prof. J. Dangel

11.00 Ultrasonografia wczesnej ciąży bliźniaczej – ocena kosmówkowości Prof. M. Świątkowska-Freund

11.30 Przerwa na kawę

12.00 Selektywna terminacja w ciąży „bardzo wielopłodowej” Prof. K. Preis

12.30 Ultrasonografia wczesnej ciąży bliźniaczej – ryzyko wystąpienia powikłań o typie TTTS, sIUGR. Prof. M. Świątkowska-Freund

13.30 Obiad

15.00 – 17.00 Warsztaty – zajęcia praktyczne w Płucku z zastosowaniem ultrasonografów, ustalane indywidualnie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!