IX edycja Kursu Naszej Szkoły Ultrasonografii z akredytacją PTGiP

Nabór na to szkolenie został zakończony !

40 punktów PTGiP do Certyfikatu Umiejętności PTGiP Wykonywania Badań Ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii (Certyfikat Podstawowy)

Kierownik naukowy kursu: Dr hab. med. Małgorzaty Świątkowskiej – Freund, prof. AMiSNS
Termin kursu: 12-14 października 2023
Miejsce kursu: Jastarnia, Hotel SPA Dom Zdrojowy

Wykładowcy:

  • Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund,
  • Prof. Joanna Dangel,
  • Prof. Agnieszka Drosdzol-Cop,
  • Prof. Artur Czekierdowski,
  • Prof. Krzysztof Preis,
  • Dr Waldemar Krzeszowski,
  • Dr Marta Sekielska-Domanowska,
  • Arkadiusz Godlewski – Advanced Application Specialist Women’s Health Ultrasound GE HealthCare.

Harmonogram:

12.10.2023 (czwartek)

15.00-18.00 Warsztaty praktyczne Prowadzący: Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund, Prof. Krzysztof Preis, Dr Waldemar Krzeszowski
20.00 Kolacja powitalna

13.10.2023 (piątek)
9.45 Rozpoczęcie kursu – wspólne dla wszystkich uczestników kursów
10.00 – 10.30 Prawidłowy obraz OUN u płodu – kolejne trymestry ciąży. Prowadzący: Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
10.30 – 10.45 Krwawienie wewnątrzczaszkowe u płodu – przyczyny, diagnostyka laboratoryjna. Prowadzący: Prof. Krzysztof Preis
10.45 – 11.30 Krwawienie wewnątrzczaszkowe u płodu – obrazy. Prowadzący: Dr Waldemar Krzeszowski
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 12.30 Serce w rekomendacjach PTGiP. Prowadzący: Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
12.30 – 13.30 Nieprawidłowy obraz serca płodu – co jest pilne, z czym możemy poczekać? Prowadzący: Prof. Joanna Dangel
13.30 – 15.00 Obiad
15.00 – 18.00 Warsztaty praktyczne. Prowadzący: Prof. Joanna Dangel, Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund, Prof. Krzysztof Preis, Dr Waldemar Krzeszowski
20.00 Kolacja uroczysta

14.10.2023 (sobota)

9.30 – 10.00 Strona techniczna badania USG. Prowadzący: Arkadiusz Godlewski – Advanced Application Specialist Women’s Health Ultrasound GE HealthCare
10.00 – 10.30 Przerost kory nadnerczy u płodu Prowadzący: Dr Marta Sekielska-Domanowska
10.30 – 10.45 Prawidłowy jajnik w różnych fazach cyklu. Prowadzący: Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
10.45 – 11.30 USG narządów płciowych u nastolatki. Prowadzący: Prof. Agnieszka Drosdzol-Cop
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 12.30 Zmiany łagodne jajnika u dorosłej kobiety. Prowadzący: Prof. Artur Czekierdowski
12.30 – 13.30 Ciekawe przypadki ciąż bliźniaczych. Prowadzący: Prof. Małgorzata Świątkowska-Freund
13.30 Obiad

Koszt szkolenia wynosi 1.000 złotych brutto. Cena zawiera koszt szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym od czwartku do soboty dla uczestnika kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Lokalizacja

Wykłady, wyżywienie oraz zakwaterowanie realizowane będzie w jednym obiekcie – Hotel SPA Dom Zdrojowy, ul. Kościuszki 2A, 84-140 Jastarnia
Informujemy, iż Hotel Dom Zdrojowy zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Uczestnikom naszych szkoleń.
https://www.hoteldomzdrojowy.pl/coronavirus

Zapewniamy, że szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego.
W celu zamówienia pobytu osób towarzyszących i przedłużenia pobytu, prosimy o kontakt bezpośrednio z obsługą hotelu Panią Marleną Lewicką (e-mail: mlewicka@hoteldomzdrojowy.pl)

Kontakt:
email: naszeusg@intimex.com.pl
tel: +48 695 848 858 , +48 667 737 757
Ilość miejsc jest ograniczona

Administratorem danych osobowych jest Intimex Sp. z o.o. sp. k., ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000558126, NIP: 5361919431.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i bezterminowe. Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo dostępu, możliwość poprawienia, zmiany lub usunięcia swoich danych. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja szkolenia oraz usługi newsletter.

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!