Autorski Kurs Dr Pawła Guzika – USG PIERSI
Nabór na to szkolenie został zakończony !

Kierownik naukowy kursu: Dr n. med. Paweł Guzik
Termin kursu: 12 – 14 października 2023
Miejsce kursu: Jastarnia, Hotel SPA Dom Zdrojowy

Harmonogram:

12.10.2023 (czwartek)

20.00 Kolacja powitalna

13.10.2023 (piątek)

9.45 Rozpoczęcie kursu – wspólne dla wszystkich uczestników kursów
10.15 – 10.45 Wskazania do wykonania badań ultrasonograficznych piersi. Prowadzący: Dr n. med. Paweł Guzik
10.45 – 12.00 Jak ja to robię? Znaleźć zmianę to jedno a opisać to drugie…czyli…kryteria morfologii ultrasonograficznej zmian ogniskowych gruczołu piersiowego w badaniu USG. BI-RADS- usg. Prowadzący: Dr n. med. Paweł Guzik
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 12.45 Pokaz badania USG piersi „ live”. Prowadzący: Dr n. med. Paweł Guzik
12.45 – 13.45 Wieloparametryczne obrazowanie zmian ogniskowych w piersiach (B-mode / doppler / elastografia). Prowadzący: Dr n. med. Paweł Guzik
13.45 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.00 Prezentacja i omówienie przypadków. Prowadzący: Dr n. med. Paweł Guzik
20.00 Kolacja uroczysta

14.10.2023 (sobota)

10.00 – 11.00 Zastosowanie ultrasonografii piersi w różnicowaniu zmian fizjologicznych, stanów zapalnych, guzów torbielowatych i litych u kobiet ciężarnych i po porodzie. Prowadzący: Dr n. med. Paweł Guzik
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.30 Dyskusja
11.30 – 12.30 Ekspert radzi konstruowanie obrazu ultrasonograficznego, przygotowanie do zajęć praktycznych. Prowadzący: Dr n. med. Paweł Guzik, ekspert GE HealthCare
13.00 Obiad

Koszt szkolenia wynosi 1.000 złotych brutto. Cena zawiera koszt szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym od czwartku do soboty dla uczestnika kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Lokalizacja

Wykłady, wyżywienie oraz zakwaterowanie realizowane będzie w jednym obiekcie – Hotel SPA Dom Zdrojowy, ul. Kościuszki 2A, 84-140 Jastarnia
Informujemy, iż Hotel Dom Zdrojowy zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Uczestnikom naszych szkoleń.
https://www.hoteldomzdrojowy.pl/coronavirus

Zapewniamy, że szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego.
W celu zamówienia pobytu osób towarzyszących i przedłużenia pobytu, prosimy o kontakt bezpośrednio z obsługą hotelu Panią Marleną Lewicką (e-mail: mlewicka@hoteldomzdrojowy.pl)

Kontakt:
email: naszeusg@intimex.com.pl
tel: +48 695 848 858 , +48 667 737 757
Ilość miejsc jest ograniczona

Administratorem danych osobowych jest Intimex Sp. z o.o. sp. k., ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000558126, NIP: 5361919431.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i bezterminowe. Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo dostępu, możliwość poprawienia, zmiany lub usunięcia swoich danych. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja szkolenia oraz usługi newsletter.

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!