Jakie są kluczowe cechy dobrej maszyny USG?

maszyna-usg

Ultrasonografia to badanie obrazowe umożliwiające ocenę wielkości i kształtu narządów wewnętrznych i struktur. Badanie USG pozwala na wykrycie wielu stanów chorobowych i może być wielokrotnie powtarzane, także w krótkich odstępach czasowych. To sprawia, że znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny.

Duża popularność badań obrazowych przekłada się na równie wysokie zainteresowanie placówek medycznych aparatami ultrasonograficznymi. Jakie są kluczowe cechy takiej maszyny? Na co zwrócić uwagę przy jej wyborze?

Ultrasonograf: Centrum aplikacji diagnostycznych

Zacznijmy od tego, że współczesne aparaty ultrasonograficzne to centra aplikacji diagnostycznych, a nie tylko sprzęt do badania obrazowego. To obecnie największa i najważniejsza zmiana w zakresie myślenia o ultrasonografach. Postępująca digitalizacja sprzętu i dynamiczny rozwój oprogramowania ultrasonograficznego przekładają się na zupełnie nowy zakres zastosowań aparatów wykorzystujących funkcje sprzętowe tradycyjnego ultrasonografu. W praktyce to podejście pozwala na skalowanie możliwości urządzenia i jego „rozbudowę” wraz z rozrastającą się ofertą producenta lub zmieniającymi się potrzebami placówki.

Coraz więcej funkcji diagnostycznych

Producenci aparatów ultrasonograficznych równolegle pracują nad rozwojem:

  • koncepcji aplikacji ultrasonograficznych,
  • określonych funkcjonalności, które definiują wartość diagnostyczną ultrasonografu.

Równoległy rozwój obu tych obszarów przekłada się na możliwość zastosowania danego urządzenia na kolejnych warstwach diagnozy i poprawę jej ogólnej wartości. Innymi słowy, dzięki dodatkowym funkcjom diagnostycznym lekarz może jeszcze trafniej ocenić obserwowane zmiany i szybciej postawić diagnozę. Ponadto, nieustannie trwają prace nad rozszerzaniem możliwości diagnostycznych aparatów USG w celu zwiększenia ich użyteczności w codziennej pracy jednostki medycznej. Skutkuje to ciągłym poszukiwaniem nowych metod zastosowania ultrasonografii poza klasycznym procesem diagnostycznym.

Przykładem zastosowania maszyny USG poza klasycznym procesem diagnostycznym jest technologia wirtualnej biopsji. Technologia ta umożliwia lekarzom wykonywanie procedur przezskórnych przez nałożenie informacji śledzenia igły na obraz ultrasonograficzny w czasie rzeczywistym. W ten sposób podnosi się skuteczność procedury, jednocześnie obniżając ryzyko komplikacji podczas zabiegu.

Możliwość adaptacji do specjalizacji klinicznych

Kolejnym ważnym elementem, który ułatwia wybór maszyny USG jest łatwość adaptacji ultrasonografu. Dotyczy to zarówno pierwszej konfiguracji urządzenia, jak również zmiany zastosowania w trakcie pracy w placówce.

Nowoczesne aparaty ultrasonograficzne są projektowane i wykonywane w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom zmianę ich zastosowania nawet kilka razy w ciągu ich życia operacyjnego. Jest to możliwe dzięki wspomnianemu wcześniej podejściu aplikacyjnemu do budowy architektury oprogramowania urządzeń oraz długoterminowemu wsparciu, jakie producenci zapewniają użytkownikom swoich ultrasonografów. Często aktualizacje oprogramowania idą w parze z możliwością zakupu dodatkowych głowic lub aplikacji, co znacząco przedłuża życie aparatu USG i czyni go użytecznym i bardziej otwartym na zmiany w środowisku pracy.

Skorzystaj z programu Feniks 6.1 i funduszy europejskich, zainwestuj w aparaty USG firmy GE HealthCare!

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków z programu Feniks 6.1, oferujemy aparaty USG firmy GE HealthCare idealne dla POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

  • Versana Balance
  • Versana Premier
  • LOGIQ P9
  • Vivid T9

Więcej informacji? Skontaktuj się z naszym Biurem Handlowym.