EASILY & SECURELY ARCHIVE AND SHARE IMAGES WHILE SAVING TIME AND MONEY

Voluson™ ultrasound systems offer Tricefy™ Inside, an onboard integration with Trice Imaging’s secure, cloud-based solution for archiving and sharing ultrasound images, clips and reports.

Ustawa o zakazie reklamowania wyrobów medycznych

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej!