Zalety NICaS

NICaS Hemodynamic NAVIGATORTMNICaS Hemodynamic NAVIGATORTM

  • Wielowymiarowy graficzny obraz zawartości płynów, statusu hemodynamicznego oraz czynności serca danego pacjenta
  • Pozwala na określenie dla każdego pacjenta obciążenia wstępnego, kurczliwości oraz obciążenia następczego, co umożliwia efektywne zarządzanie podażą płynow, katecholaminami oraz lekami inotropowymi i wazodylatacyjnymi

Dobra reakcja na terapię wazodylatacyjną i diuretyki widoczna na ekranie NICaSTypowy problem z obciążeniem następczym

Dobra reakcja na leczenie płynami infuzyjnymi widoczna na ekranie statusu hemodynamicznegoTypowy problem z obciążeniem wstępnym.