Przykład leczenie pacjenta

Innowacyjna metoda regionalnej kardiografii impedancyjnej (całego ciała):Innowacyjna metoda regionalnej kardiografii impedancyjnej (całego ciała):

Bezpośrednie pomiary zmian w oporze elektrycznym (objętości) krążenia tętniczego z każdym uderzeniem serca
Objętość wyrzutowa obliczana jest na podstawie stworzonego odpowiedniego algorytmu

(Rys.)

Syst. phase – faza skurczowa
Dia. phase – faza rozkurczowa
Resistance/volume changes of the arterial sys.- Zmiany w oporze/objętości krążenia tętniczego
B: otwarcie zastawki aortalnej
ΔR: Zmiana w oporze elektrycznym
X: zamknięcie zastawki aortalnej

Przykład leczenie pacjenta z zastoinową niewydolnością serca z zastosowaniem NICaS:

Pierwszy pomiar NICaS (29 maja 2016)
Kontrola po 3 tygodniach (19 czerwca 2016)

(Rys.)

Ocena stanu hemodynamicznego S1
Płeć: M
Wzrost: 187 cm
Waga: 87.00 kg
Data ur./Wiek: 05/06/1970 45 lat
Heart rate – TętnoSystolic
Arterial Pressure- skurczowe ciśnienie tętnicze
Diastolic Arterial Pressure- rozkurczowe ciśnienie tętnicze
Mean Arterial Pressure- średnie ciśnienie tętnicze
Stroke Volume- objętość wyrzutowa
Stroke Index- wskaźnik skurczowy serca
Cardiac Output- rzut minutowy
Cardiac Index- wskaźnik sercowy
Cardiac Power Index- wskaźnik wydajności skurczowej serca
Left ventricle systolic function- funkcja skurczowa lewej komory
Total Peripheral Resistance- całkowity opór obwodowy
Total Peripheral Resistance Index- wskaźnik całkowitego oporu obwodowego
Body Mass Index- wskaźnik
BMITotal Body Water- całkowita zawartość wody w organizmie
Respiration Rate- częstotliwość oddychania

Chociaż tętno i ciśnienie krwi są prawidłowe, badanie NICaS ujawniło niską kurczliwość (SV= 56, SI=25, CO=3.9, CI=1.8, CPI=0.39, GGI= 9.1) i wysokie obciążenie następcze (TPR= 1935, TPRI=4115) oraz przewodnienie  TBW= 63.1%.
3 tygodnie po leczeniu Hydralazyną: znaczna poprawa wszystkich parametrów hemodynamicznych.