Vivid S70

Vivid S70

Product Description

 

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom populacji

 

Prezentujemy system Vivid™ S70 firmy GE Healthcare – przewoźny, solidnie wykonany aparat z możliwością przezprzełykowego obrazowania 4D. System ten wznosi ultrasonografię sercowo-naczyniową na nowe wyżyny, poprzez potencjalną pomoc w zredukowaniu niediagnostycznych badań oraz usprawnienia pracy systemu opieki zdrowotnej.

 

Łącząc sprawdzoną wydajność aparatów z linii Vivid z platformą do rekonstrukcji obrazów cSound, USG Vivid S70 wkracza na zupełnie nowy poziom jakości – zapewniając doskonałą jakość obrazu w kardiologii oraz w innych kategoriach badania.

 

W porównaniu do wielu konwencjonalnych skanerów, system dokonuje akwizycji większej liczby informacji, uzyskując spójne dane u szerokiej gamy pacjentów, udostępniając jednocześnie wiele cennych narzędzi do kwantyfikacji i poprawnego przepływu pracy, które wspierają skuteczną i pewną diagnozę.

 

  • Oprogramowanie cSound Software Beamformer
  • Doskonała wizualizacja w 2D, trybie color Doppler oraz w obrazowaniu 4D
  • Doskonała rozdzielczość przestrzenna i szczegółowość obrazu
  • 4D TEE
  • Nowe możliwości, w tym automatyczna kwantyfikacja lewej komory i zastawki mitralnej