Vivid S60

Vivid S60

Product Description

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom populacji

 

Prezentujemy system Vivid™ S60 firmy GE Healthcare – przewoźny, solidnie wykonany aparat z możliwością przezprzełykowego obrazowania 4D. System ten wznosi ultrasonografię sercowo-naczyniową na nowe wyżyny, poprzez potencjalną pomoc w zredukowaniu niediagnostycznych badań oraz usprawnienia pracy systemu opieki zdrowotnej.

 

Łącząc sprawdzoną wydajność aparatów z linii Vivid z platformą do rekonstrukcji obrazów cSound, USG Vivid S60 wkracza na zupełnie nowy poziom jakości – zapewniając doskonałą jakość obrazu w kardiologii oraz w innych kategoriach badania.

 

W porównaniu do wielu konwencjonalnych skanerów, system dokonuje akwizycji większej liczby informacji, uzyskując spójne dane u szerokiej gamy pacjentów, udostępniając jednocześnie wiele cennych narzędzi do kwantyfikacji i poprawnego przepływu pracy, które wspierają skuteczną i pewną diagnozę.

 

  • Oprogramowanie cSound Software Beamformer
  • Doskonała wizualizacja w 2D i trybie color Doppler
  • Doskonała rozdzielczość przestrzenna i szczegółowość obrazu
  • Oprogramowanie do wykonywania większości badań (Shared Service) wraz z badaniami pediatrycznymi
  • Nowe możliwości przedstawiania patologii, w tym TVI oraz AFI