Podsumowanie wyników

Podsumowanie wynikow ponad 800 korelacji NICaS z metodą Termodylucji ( PAC Swan-Ganz)Podsumowanie wynikow ponad 800 korelacji NICaS z metodą Termodylucji ( PAC Swan-Ganz)

„Różnice w hemodynamicznej odpowiedzi na terapię wazodylatacyjną można lepiej przedstawić za pomocą NICaS w porównaniu z metodą termodylucji podczas cewnikowania tętnicy płucnej (PAC) z użyciem cewnika Swan-Ganz .” (1)

„Wyniki aktualnego badania sugerują, że pomiary NICaS mogą być dokładniejsze niż termodylucja      ( PAC Swan-Ganz) dla określenia rzutu minutowego CO z uwagi na tendencję metody termodylucji do zaniżania wartości rzutu minutowego CO, kiedy jest ona wysoka oraz do zawyżania jej, kiedy jest ona niska.” (2)

„Zgodność pomiędzy pomiarem NICaS rzutu minutowego (CO) serca a pomiarem Termodylucji PAC Swan-Ganz znajduje się w granicach wyznaczonych przez FDA w zakresie równoważności biologicznej” (3)

„W warunkach kardiologicznych technologia regionalnej impedancji wykorzystywana przez NICaS jest dwa razy dokładniejsza niż pomiary z użyciem impedancja klatki piersiowej.” (4)
„NICaS zidentyfikuje pacjentów cierpiących z powodu niewydolności serca przed zaostrzeniem choroby dając czas aby podjąć niezbędne kroki zapobiegające dekompensacji.” (5)

 

Autor/ CzasopismoTytułWnioski
G. Cotter i wsp., Chest 2004, (1)Dokładne, nieinwazyjne i ciągłe monotorowanie pojemności minutowej serca poprzez impedancję bioelektryczną całego ciała.Wyniki badań sugerują, że pomiary rzutu minutowego CO metodą impedancji bioelektrycznej ciała uzyskane dzięki NICaS są dokładne w szerokiej gamie kardiologicznych przypadkow klinicznych . n=122, r=0.886, bias=0.001±0.68
Guillermo Torre-Amiot i wsp., European Journal of Heart Failure 2004 (2)Impedancja całego ciała jako dokładna metoda w określaniu CO: Kontrolowana, perspektywiczna ocena z podwójnie ślepą próbą.NICaS to nowa dokładna metoda określania rzutu minutowego serca CO.n=93, r=0.81, bias=0.01±0.63
Oscar L. Paredes i wsp., Circulation J. 2006 (3)Kardiografia impedancyjna do oceny CO, wiarygodność konfiguracji nadgarstek-kostka.NICaS ma zastosowanie do nieinwazyjnej oceny funkcji serca.n=50, r=0.91, bias=0.18±0.87
G. Cotter i wsp., Physiol. Meas. 2006 (4)Ponowna analiza kardiografii impedancyjnej.Zaletą impedancji regionalnej jest użycie sygnałów impedancji obwodowej zamiast sygnałów impedancji klatki piersiowej.n=43, r=0.97, bias=0.070±1.02
Arman T. Askari i wsp. Communicare 2014 (5)Program redukcji readmisji Cardiac 360 dla pacjentów z niewydolnością sercową z domów opiekiWyniki programu są imponujące: Nie zanotowano żadnego powtornego przyjęcia do szpitala spowodowanego niewydolnością serca od ponad 6 miesięcy.