O leczeniu

Nieinwazyjny System kardiologiczny ( Non Invasive Cardiac System – NICaS )
NICaS z funkcją Hemodynamic NAVIGATORTM

Leczenie pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi na podstawie ich profilu hemodynamicznego

System NICaS, Konfiguracja wózka medycznego
System NICaS, Konfiguracja tabletu medycznego
Czujniki NICaS, Podłączone do nadgarstka oraz przeciwstronnej kostki przyśrodkowej pacjenta

Nie musisz już zgadywać “objętości”( zawartości płynów) pacjenta, oporu obwodowego oraz przepływu (perfuzji).
NICaS z funkcją Hemodynamic NAVIGATOR to optymalne narzędzie pomocne w podejmowaniu uzasadnionych i udokumentowanych decyzji w zakresie bardziej agresywnej diurezy, konieczności zmiany wazodylatacji czy wpływu inotropowego leków

  • W 100% nieinwazyjna i łatwa w użytkowaniu – pacjent nie musi zdejmować ubrania
  • Regionalna impedancja kardiograficzna – jedyna technologia, która mierzy efektywny rzut minutowy serca, indeks wydajności skurczowej serca oraz rzeczywisty opór obwodowy
  • Silny i czysty sygnał z tętnicy promieniowej i piszczelowej tylnej skutkuje wysoką dokładnością i powtarzalnością
  • Jedyna technologia impedancji spełniająca wymogi FDA w zakresie statystycznej równoważności biologicznej wyników w porównaniu do cewnikowania tętnicy płucnej ( PAC )
    z użyciem termodylucji cewnikiem Swan-Ganz(3)
  • Zapewnia ciągły odczyt parametrow i ich pochodnych: objętości wyrzutowej serca, rzutu minutowego serca, indeksu wydajności skurczowej serca, całkowitego oporu obwodowego, funkcji skurczowej lewej komory oraz całkowitej zawartości wody w organizmie
  • Najwyższa dokładność i powtarzalność w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami do określania impedancji klatki piersiowej (5)
  • Jedyna technologia używająca jedynie 2 elektrod