Co to jest densytometr?

Co to jest densytometr? Rozwój technologii ma bezpośredni wpływ na praktycznie każdą dziedzinę naszego życia, także na nasze zdrowie i sposób, w jaki weryfikowany jest jego stan. Wśród licznych aparatów diagnostycznych wykorzystywanych przez lekarzy coraz ważniejsze miejsce zastępuje densytometr. Densytometr to urządzenie fotoelektryczne służące do pomiaru gęstości optycznej materiałów przezroczystych...

Ile kosztuje ultrasonograf?

Ile kosztuje ultrasonograf? Ultrasonograf (aparat USG) to jedno z najczęściej wykorzystywanych przez lekarzy urządzeń diagnostycznych. Swoją popularność zawdzięcza szerokim możliwościom diagnostyki obrazowej tkanek oraz bezinwazyjnemu charakterowi badania, które można wykonywać z dowolną częstotliwością. Rozwój technologii pozwolił na zmniejszenie rozmiaru ultrasonografu do rozmiarów standardowego laptopa, dzięki czemu diagności mogą pracować efektywnie...