logiq-c5-premium
logiq-c5-premiumlogiq-c5-premium_1logiq-c5-premium_2logiq-c5-premium_3

Logiq C5 Premium

Product Documents

SKU: c81e728d9d4c Kategoria:

Opis produktu

Zaawansowane obrazowanie. Lepsza opieka

Ultrasonograf LOGIQ C5 Premium do badań w kolorze stanowi doskonały wybór dla klinik i szpitali oferujących usługi obrazowania ogólnego, obrazowania ginekologiczno-położniczego i sercowo-naczyniowego. Został opracowany specjalnie z myślą o ograniczonych budżetach i pozwala poprawić jakość opieki nad pacjentami.

Przemyślana konstrukcja, niewielka ilość zajmowanego miejsca, doskonała ergonomia i przyjazna dla użytkownika obsługa sprawiają, że aparat może być łatwo przenoszony tam, gdzie jest potrzebny. Uniwersalna architektura TruScan™ daje użytkownikowi dostęp do danych nieprzetworzonych, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie skanowania wirtualnego już po zakończeniu badania.

Aparat LOGIQ C5 Premium wyposażony jest w te same nowatorskie technologie, co inne wysokiej klasy ultrasonografy firmy GE, m.in. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie z redukcją szumów speklowych, funkcję B-Steer czy aplikację LOGIQview.

Zobacz to, co chcesz…

Dzięki zaawansowanym technologiom przeniesionym z wysokiej klasy ultrasonografów firmy GE, aparat LOGIQ C5 Premium gwarantuje szybką akwizycję i doskonałą jakość obrazów. Pozwala to osiągnąć większą wydajność i pewność stawianych diagnoz. Dzięki temu pacjenci mają zapewniony wyższy poziom opieki

TruScan — zapewnia wyjątkową wydajność badań ultrasonograficznych i pozwala na przeprowadzanie skanów wirtualnych. Umożliwia to dostęp do nieprzetworzonych danych obrazowych na potrzeby późniejszego wprowadzenia komentarzy, przeprowadzenia pomiarów i optymalizacji, już po przeprowadzeniu samego badania.
Automatyczna optymalizacja — pozwala na zwiększenie jakości obrazów — w tym obrazów pozyskanych techniką TGC, w trybie B i technikami dopplerowskimi — za jednym naciśnięciem przycisku.

LOGIQview — umożliwia panoramiczne ukazanie struktury anatomicznej, która normalnie nie zmieściłaby się na jednym obrazie.
Anatomiczny tryb M — dostosowywanie położenia kursora M umożliwia korektę kątów w celu poprawy dokładności pomiarów na obrazach zatrzymanych i na żywo. Pozwala rejestrować cały zestaw danych kardiologicznych od koniuszka do podstawy serca przy użyciu nieprzetworzonych klipów cyfrowych. Możliwe jest tworzenie, dopasowywanie i pomiar trybów M na wielu płaszczyznach z uwzględnieniem anatomicznych różnic w ułożeniu narządów.

Auto Trace
— automatyczne śledzenie widma dopplerowskiego w celu ustalenia maksymalnej prędkości przepływu w każdym cyklu skurczowym.
Obrazowanie harmoniczne — zarówno obrazowanie harmoniczne tkanek, jak i obrazowanie harmoniczne z odwróceniem fazy, zapewniają wysoką rozdzielczość przestrzenną i dużą głębokość penetracji, ułatwiając wizualizację mniejszych obiektów.

CrossXBeam*
– Enhance border definition to help improve tissue differentiation and enhance contrast resolution.
Obrazowanie z redukcją szumów speklowych — zachowuje widoczność krawędzi w miejscach występowania różnic w echogeniczności i redukuje wpływ szumów speklowych na widoczność struktur anatomicznych, co pozwala określić różnice w budowie tkanek i struktur.

Funkcja B-Steer — pomaga w wizualizacji naczyń głębokich, igieł i zmian chorobowych.