echopac

EchoPAC

Dostosowanie do potrzeb każdej pracowni ultrasonograficznej.
Aparat umożliwia przetwarzanie obrazów w trybie offline, a nawet wykonywanie wielowymiarowych analiz. Obrazy zachowują tę samą jakość, jak widoczne na ekranie ultrasonografu obrazy podczas akwizycji.

SKU: 2838023a778d

Opis produktu

Oprogramowanie klinicznej stacji roboczej EchoPAC

EchoPAC* pozwala na dostosowanie przebiegu pracy do potrzeb każdej pracowni ultrasonograficznej.

Przebieg pracy, jakiego oczekujesz.

Aparat umożliwia przetwarzanie obrazów w trybie offline, a nawet wykonywanie wielowymiarowych analiz. Obrazy zachowują tę samą jakość, jak widoczne na ekranie ultrasonografu obrazy podczas akwizycji. Przebieg pracy można zoptymalizować dzięki funkcji pozwalającej na określenie, z jakiego miejsca i o jakim czasie użytkownicy mogą przeglądać lub edytować wyniki badań echograficznych, w zależności od potrzeb pracowni oraz wiedzy zespołu medycznego.

Dzięki takiemu działaniu aparat może być częściej udostępniony do wykonywania innych badań, tym samym zapewniając bardziej efektywny przebieg pracy, wzrost liczby badanych pacjentów oraz zwiększoną wydajność.

Zwiększ wydajność.

Oprogramowanie EchoPAC wykorzystuje nieprzetworzone dane z ultrasonografu Vivid, co pozwala na bardziej efektywny przebieg pracy oraz zwiększenie wydajności. Nasze innowacyjne oprogramowanie umożliwia przeniesienie większej ilości analiz oraz zadań z ultrasonografu do stacji roboczej, usprawniając tym samym przebieg pracy i zwiększając wydajność.

Zwiększenie pewności klinicznej dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik analizy danych.

Stację roboczą EchoPAC wyposażono w szereg zaawansowanych narzędzi do analizy ilościowej:

 • Nowa funkcja oceny stanu zastawki mitralnej
 • Advanced 4D Analysis (zaawansowana analiza 4D z zestawem narzędzi)
 • 4D Auto LVQ (ocena lewej komory w 4D)
 • 4D LV Mass (pomiar masy lewej komory)
 • 4D Strain (ocena odkształcenia mięśnia sercowego w 4D)
 • AFI: Automated Function Imaging (dedykowany algorytm)
 • Strain and Strain rate imaging (obrazowanie odkształcenia i tempa odkształcenia)
 • Tissue Velocity Imaging (obrazowanie prędkości ruchu tkanek)
 • Tissue Tracking (śledzenie tkanki)
 • Tissue Velocity Imaging (obrazowanie synchronizacji ruchu tkanek)
 • Echo and Vascular reporting (tworzenie raportów wyników badania echograficznego i naczyniowego)
 • Wymienione narzędzia dostarczają danych sercowo-naczyniowych zwiększających pewność diagnostyczną.

Celem zachowania integralności danych pozyskanych podczas badania ultrasonograficznego stosuje się akwizycję cyfrową i przechowywanie w postaci danych nieprzetworzonych w architekturze TruScan. W rezultacie obrazy „w idealnym stanie” można w dowolnym czasie przeglądać, optymalizować i analizować, a także dokonywać na nich pomiary z poziomu ultrasonografu lub stacji roboczej bez ryzyka pogorszenia jakości oryginalnego obrazu.